Fundusze Europejskie

MYRE sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 2019 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorstwa MYRE Sp. z o.o. w promocji marki Amelie et Sophie na zagranicznych rynkach

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej poprzez udział w targach oraz wzrost konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności. Celem jest także promocja marki produktowej Amelie et Sophie. Osiągnięte rezultaty zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju firmy, wejściu na kolejne rynki oraz tworzenia nowych produktów.

Głównym determinantem rozwoju na zagranicznych rynkach jest poszukiwanie nowych klientów i nowych rynków zbytu.

Łączna wartość projektu: 446 000.00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 356 800.00 PLN