PROJEKT


Go to Brand. Branżowy program promocji Moda Polska

 

MYRE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Umowa: POIR.03.03.03-14-0072/18

Nazwa projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty marki Amelie et Sophie

Cel projektu: Wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki Amelie et Sophie poprzez internacjonalizację jej działalności.
Planowane efekty projektu: Nawiązanie nowych kontraktów handlowych zagranicznych, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, zwiększenie rozpoznawalności marki.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Całkowita wartość projektu:  987 706 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 722 000 PLN
Okres realizacji projektu: 14.15.2018-31.10.2019

 

Go to Brand. Branżowy program promocji Moda Polska

MYRE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Umowa: POIR.03.03.03-14-0230/19-00

Nazwa projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty marki Amelie et Sophie
Cel projektu: Wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki Amelie et Sophie poprzez internacjonalizację jej działalności.
Planowane efekty projektu: Nawiązanie nowych kontraktów handlowych zagranicznych, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, zwiększenie rozpoznawalności marki.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Całkowita wartość projektu:  446 000 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 356 800 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2020-31.12.2020

 

Go to Brand. Branżowy program promocji Moda Polska

MYRE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Umowa: POIR.03.03.03-14-0007/20

Nazwa projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty marki Amelie et Sophie
Cel projektu: Wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności marki Amelie et Sophie poprzez internacjonalizację jej działalności.
Planowane efekty projektu: Nawiązanie nowych kontraktów handlowych zagranicznych, wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, zwiększenie rozpoznawalności marki.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Całkowita wartość projektu:  126 900 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 101 520 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2021-30.09.2021